Termeni si conditii

Politica GDPR

Societatea Talent Reserve, în calitate de Operator de date cu caracter personal, se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor – denumit în continuare “GDPR”), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 În această notă de informare, găsiți răspunsuri concrete despre cum sunt colectate, stocate și prelucrate datele dumneavoastră personale. Dacă aveți o întrebare sau nelămurire, legate de aspectele prezentate ne puteti trimite intrebările dumneavoastră la adresa de e-mail office@talentreserve.ro sau la datele de contact furnizate mai jos:  

 

Definitia “datelor personale” conform prevederilor cuprinse in Regulament: absolut orice informatii care pot fi folosite pentru a identifica sau contacta o persoana sunt considerate acum date personale.

 

Cine are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal?

Societatea Talent Reserve s.r.l., cu sediul social în Bucuresti, București, str. Rîmnicu Vîlcea nr.26, bl.15B, sc.1, et.8, ap.48, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9642/18.08.2014, cod de înregistrare fiscală 33490510, având contul nr. RO62OTPV114000880497RO01, deschis la OTP Bank – Sucursala Obor, e-mail office@talentreserve.ro, reprezentată de Administrator, RUSU OXANA in calitate de Operator de date cu caracter personal, prin angajatii si partenerii sai.

Ariile de activitate ale companiei:

 • Evaluare (competențe soft, dezvoltarea carierei, potențial)
 • Intervenții organizaționale (audit de resurse umane, planuri de acțiune, suport în implementare
 • Ateliere de dezvoltare prin sunet, muzică și mișcare

 

Ce date si cu ce scop le prelucrăm?

 1. date de contact: nume si prenume, email, telefon, adresa sau alte date de contact specifice social-media pentru:
  • gestionarea inscrierilor la ateliere
  • comunicări în scopuri de e-mail marketing
  • comunicări de natura administrativa privind organizarea de ateliere
 2. colectăm datele de facturare (CNP-ul) numai în scopul respecterii prevederilor legale privind emiterea facturilor proforme și fiscale;
 3. imagini foto-video realizate cu prilejul organizarii atelierelor/ altor evenimente si numai in scop mediatic. Publicarea acestora se va face numai cu acordul prealabil al persoanelor care apar in imagini si imaginile pot fi retrase din domeniul public la solictarea expresa a persoanei

 

Cum prelucrăm datele?

Datele vor fi prelucrate numai dacă există un interes legitim, un consințământ explicit sau avem o obligație legală.

Prelucrăm datele primite de la dumneavoastră pentru:

 • facturare folosind aplicația internă Smart Bill
 • informări administrative prin aplicația de web email Outlook furnizat de Microsoftsi prin platformele LinkedIn, Facebook, Instagram

Atunci când postați comentarii, platforma wordpress reține adresa de email în scopul notificării pe email atunci când primiți răspuns sau în scopul de a vă răspunde pe email dacă ne puneți o întrebare.

Datele colectate pot fi prelucrate în scopuri de interes legitm pentru a crea statistici care să ne permită să dezvoltăm noi produse, să îndeplinim așteptările clienților sau potențialilor clienți la standarde cât mai înalte.

În ce situații colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră?

 • când faceți o achiziție prin intermediul interfaței web, telefonic, pe email, prin intermediul platformei Facebook saul alte platforme social media (LinkedIn)
 • când navigați pe website prin intermediul cookie-urilor strict necesare
 • când comunicați cu noi prin intermediul aplicației de chat online
 • când beneficiați de servicii gratuite: documente, webinarii
 • când participați la evenimente online sau offline, cu taxă sau fără
 • când trimitem comunicări de marketing (pe e-mail sau telefonic)

 

De la cine și cum colectăm datele dumneavoastră personale?

 • datele sunt colectate direct de la dumneavoastră:  prin telefon, prin intermediul emailurilor, prin intermediul platformei Facebook, LinkedIn, prin intermediul formularelor web (formulare de înscriere sau abonare newsletter), in urma intalnirilor si schimbului de date de contact (business card)
 • datele sunt colectate direct și indirect prin intermediul echipamenteleor sau dispozitivelor dumneavoastra în funcție de setările de confidențialitate sau preferințele browserului dumneavoastră: rezoluție, localizare, IP sau prin intermediul  Cookie–urilor strict necesare pentru interesul legitim (ex: Google Analytics, Facebook Pixel Code)
 • datele sunt colectate indirect, în momentul în care altcineva (o persoană juridică sau fizică) face înscrierea la un curs pentru dumneavoastra

 

Care sunt temeiurile noastre legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Dacă sunteți un client sau un potențial client, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră:

 • pentru a vă oferi serviciile noastre: pentru a vă putea înscrie la ateliere (online)/ alte evenimente
 • pentru a comunica în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, de a vă aduce la cunoștință oferte noi, pentru a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau pentru a vă putea oferi servicii personalizate, în timp util, în format electronic
 • in anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale
 • pentru a vă trimite informări prin intermediul newsletterelor, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem acordul și adresa de poștă electronică, în mod expres, sau vă dați acordul automat prin înscrierea dumneavoastră la newsletter prin intermediul site-ului și avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim. Vă puteţi retrage oricând consimţământul, exprimând astfel opţiunea dumneavoastră de a nu primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „Dezabonare” atunci când primiţi informarea de la noi.

 

Locul unde se prelucreaza datele dumneavoastra personale

Prelucrarea datelor personale se realizeaza numai in scopuri legitime, la sediul nostru.  

Transferul datelor personale catre alti destinatari

Menționăm că lucrăm cu furnizori externi care oferă garanții suficiente de credibilitate și legalitate pentru a putea prelucra aceste date.

Parte din datele dumneavoastră personale sunt transmise și pot fi prelucrate de către furnizori externi cu care avem o relație contractualulă pentru a vă putea oferi serviciile noastre (gratuite sau contra cost) după cum urmează, numai în scopurile menționate mai jos pe următoarele categorii:

 • servicii de contabilitate (facturare) și juridice (nume prenume, andresă de e-mail, CNP)
 • servicii de curierat/poștă: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • servicii de trimite SMS: numărul de telefon;
 • servicii newsletter: adresa de e-mail, nume, prenume, număr de telefon;
 • servicii de email (SMT): adresă de email email, nume și prenume;
 • servicii de statistică online (Google Analytics si Facebook Pixel Code): acțiuni pe website, durata unei vizite, pagini vizitate, achiziții, ip). În aceste servicii nu sunt colectate date personale precum nume și prenume ci aplicațiiile stochează și prelucrează numai acțiuni.
 • servicii de comentarii: nume și adresă de email ;
 • servicii de hosting a site-ului.

Lista furnizorilor externi poate fi consultata la sediul Operatorului si va fi actualizata de fiecare data cand intervin modificari.

 

Durata procesării și păstrării datelor cu caracter personal

Intenţionăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, însă există situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp si pentru această perioadă, folosim soluții fezabile, ca de exemplu arhivarea acestora.

Datele Personale vor fi stocate și păstrate după cum urmează:

 • datele personale necesare pentru realizarea organizarii trainingurilor vor fi stocare până la data retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor de către persoana fizica;
 • datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva Prestatorului timp de 5 ani, conform prevederilor Legii Contabilității;
 • stocarea datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile de la data înregistrării.

După expirarea termenelor de mai sus, datele personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

(1) Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale. Respectarea acestui drept se realizează prin prezenta informare;

(2) Dreptul de acces: dreptul de a obține o confirmare că noi prelucram sau nu date cu caracter personal care îl privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;

(3) Dreptul la rectificare: dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care o privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

(4) Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obtine fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care îl privesc, însă nu oricând, ci doar în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
-retragerea consimțământului acordat pentru prelucrările de date în scopurile menționate;
-datele cu caracter personal ale au fost prelucrate ilegal de către Operator;

(5) Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul de a obține restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR, astfel:

-persoana fizica contestă exactitatea datelor pe care noi le prelucram. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor;

-prelucrarea Datelor Personale de către noi este ilegală, iar persoana fizica nu vrea ștergerea Datelor Personale, ci solicită restricționarea utilizării lor de către noi;

-operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale, dar persoana fizica i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

-persoana fizica se opune prelucrării conform punctului (7) de mai jos. În această situație, prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Prestatorului prevalează asupra celor ale persoanei fizice;

(6) Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Persoana fizica are acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul ac esteia sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

(7) Dreptul la opoziție: dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării efectuate de Operator având ca temei juridic interesul legitim al acestuia.

(8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale, cum ar fi preferințele personale etc.), care produce efecte juridice care privesc persoana fizica sau care îl afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(9) Dreptul de a depune o plângere: dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în cazul în care dorește să își apere drepturile sale și să solicite remedierea situației sale, în cazul unei încălcări a protecției prelucrării Datelor Personale de către Operator.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoana fizica poate trimite o cerere scrisă (1) prin e-mail la adresa office@talentreserve.ro; 2) prin poștă/curier sau prin depunere la următoarea adresă: Societatea Talent Reserve, București, str. Rîmnicu Vîlcea nr.26, bl.15B, sc.1, et.8, ap.48, sector 3. După primirea cererii, Operatorul va reveni către persoana fizica cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii.

 

Securizarea prelucrarii datelor cu caracter personal

Operatorul garanteaza mentinerea si prelucrarea datelor personale in deplina siguranta, prin implementarea unor politici de securitate privind circuitul documentelor care contin datele personale, precum si prin accesul permis prestatorilor de servicii:

 • documentele care contin datele personale exista in format fizic la sediul Operatorului si sunt mentinute in deplina siguranta, in dulap metallic securizat cu cheie, fara a exista riscul ca persoane neautorizate sa aiba acces;
 • documentele in format electronic sunt stocate pe serverul furnizorului de hosting cu acces securizat si limitat (prin ID si parola) doar pentru persoanele imputernicite sa le realizeze / semneze / prelucreze;
 • operatorul va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și rezonabile pentru a proteja Datele Personale împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii datelor personale și de asemenea, va menține confidențialitatea tuturor Datelor Personale primite în condițiile menționate în această informare.

Pentru orice întrebări, solicitări de clarificare, nelămuriri cu privire la informațiile incluse în această informare, persoana fizica se poate adresa oricând Responsabilului cu protecția datelor numit de către Operator, având următoarele date de contact: e-mail: office@talentreserve.ro.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenţie şi puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 

Această politică de confidențialitate intră în vigoare din 25 mai 2018 și va fi actualizată în funcție de modificările legislative.