INTERVENȚIE ORGANIZAȚIONALĂ & MUZICĂ

Intervenție organizațională & Muzică

Oksana la acordeon

 

În prezentarea generală am făcut referire la ideea de HR și muzică, ceea ce se reflectă în modul de organizare a unor programe / workshop-uri practice, aplicate în care folosim muzica: mai exact instrumente muzicale precum:

 • acordeon cromatic
 • pian
 • instrumente de percuție, dar și
 • vocea participanților, care este un instrument la purtător.

Prin intermediul activităților muzicale introducem diverse metafore pentru înțelegerea mai tangibilă a unor concepte, procese, stări etc care au legătură directă cu tematica abordată și cu abilitățile pe care urmărim să le dezvoltăm în cadrul acestor evenimente de învățare-dezvoltare. Apoi discutăm și identificăm conexiuni între exercițiile efectuate în timpul workshop-ului și competențele necesare in derularea activității  zilnice.

În aceste workshop=uri integrăm muzica și învățarea prin metafora muzicală cu metode precum metodologia appreciative inquiry, învățare socială și învățare experiențială.

Scopul general al utilizării acestor metode vizează pentru participanți o explorare practică și personală, participare, interacțiune, socializare, cu rezultate în domenii precum coeziunea grupurilor, îmbunătățirea comunicării între participanți, aprofundarea autocunoașterii și a acceptării și chiar valorificării diferențelor interpersonale.

Iată tipurile de workshop-uri pe care oferim.

Iată în continuare detalii despre fiecare workshop

 

1. Dezvoltarea unei stime de sine sănătoase 

Problema

Fiecare dintre noi am trăit și vom mai trăi momente când modul în care ne prezentăm și comportăm, încrederea pe care o afișăm și pe care o percep ceilalți ne poate schimba cursul vieții, în mai bine sau dimpotrivă, într-o direcție care nu ne convine.

Uneori putem avea senzații puternice de frică, neputință, rușine, timiditate etc care ne împiedică să ne afișăm în lumina cea mai favorabilă, ceea ce ne creează o apăsare și un stres, dorința de a evita astfel de contexte. Și adesea ne ratăm șansa de a face lucruri sau de a ne descoperi și folosi potențialul. Poate fi vorba de situații precum:

 • un interviu de angajare
 • expunere în fața camerei
 • prezentare în fața unei audiențe
 • susținerea unei poziții într-o dispută
 • gestionarea unei discuții mai delicate
 • gestionarea unot conversații de care pur și simplu ne este frică
 • performanță pe scenă etc.

Cei mai mulți înțelegem rolul adesea definitoriu al încrederii în sine în tipurile de situații menționate mai sus,  iar mulți dintre noi citim cărți și / sau articole tema creșterii încrederii și a stimei de sine, în speranța de a ne auto ajuta. Adesea este foarte dificil să reușești de unul singur doar citind.  Cel mai puternic remediu este o exersare practică, un antrenament pentru dezvoltarea și transmiterea unui sentiment de încredere  în sine (fără să riscăm să trecem linia către aroganță sau comportamente disperate).

Soluții

Pentru a înțelege multiplele fațete care influențează încrederea în sine (de exemplu a te simți încrezător versul a te comporta încrezător) și pentru a exersa prin învățare experiențială (eventual și cu ajutorul muzicii) am proiectat un workshop adresat celor care au nevoie și doresc să își depășească acest tip de blocaj.

Obiective

 • Înțelegerea conceptului de încredere în sine (prin prisma a diverse teorii, experimente, concepte precum rușinea, teama, prezența, aspectele paraverbale etc)
 • Înțelegerea a ceea ce considerăm greșit ca fiind încredere în sine când de fapt est vorba de multă vulnerabilitate
 • Crearea unui context controlat și feedback în timp real ca sursă de conștientizare și învățare / autoreglare
 • Dobândirea / dezvoltarea unor abilități de autocontrol și curaj în confruntarea situațiilor în care ne simțim neîncrezători
 • Creionarea de către participanți a unui plan personalizat simplu și de impact pe care să-l aplice apoi în viața de zi cu zi pentru a gândi și a se comporta cu mai multă încredere și a obține rezultate superioare în interacțiunea cu ceilalți

Tipuri de activități

 • Discutarea și analiza unor situați
 • Exerciții de auto reflecție
 • Jocuri de rol, exerciții de detensionare
 • Exersare cu ajutorul muzicii, a instrumentelor muzicale, a vocii
 • Învățare socială prin împărtășirea de situații și soluții de către participați, când este posibil

Mod de organizare workshop

Opțiuni:

 • Workshop cu muzica
 • Workshop fără muzică

Acest workshop nu ține loc de terapie pentru probleme mai serioase care implică o stimă de sine scăzută, precum depresiile profunde și alte manifestări din spectrul problemelor ce necesită intervenții psihoterapeutice. Considerăm că participanții la acest workshop reprezintă populația normală și vom derula activitățile ghidându-ne după această premisă.

Urmărim minim 60% – focus pe exerciții practice, învățare experiențială.

 • O sesiune are o durată de 3-4 ore (în funcție și de disponibilitatea participanților)
 • Workshop-ul poate avea 1 sau până la 4 sesiuni diferite, în funcție de nivelul de aprofundare dorit / necesar
 • Întâlnirile sunt doar în format offline (în interior sau exterior)
 • Număr de participanți: 6 – 12

———————————————————————————————————————————————

 

2. Creșterea gradului de coeziune al echipelor

Problema

 • Întâmpinați dificultăți privind stabilitatea și / sau implicarea membrilor echipelor din cadrul organizației?
 • Considerați că din organizație sau din anumite departamente pleacă prea mulți oameni, iar fenomenul devine îngrijorător?
 • Sau poate oamenii rămân în echipe (din motive pe care le cunoașteți sau nu vi le explicați), însă nu dau dovadă de implicare și nu performează la nivelul așteptărilor și al potențialului lor?

Situațiile de mai sus au în mare parte legătură cu ceea ce se numește coeziunea sau unitatea grupurilor, iar această provocare face parte din sfera largă a engagementu-ului).

Coeziunea grupului indică gradul în care un grup este deosebit de atractiv pentru membrii săi. Vom numi un grup cu un grad ridicat de coeziune un grup unit.

Coeziunea este o proprietate esențială a grupurilor, iar gradul de atractivitate al grupului pentru membrii săi arată măsura în care  aceștia își doresc să rămână în cadrul grupului și tind să descrie grupul în termeni favorabili

Coeziunea grupului este un subiect mai amplu pe care îl dezvoltăm pe îndelete în articolul: Coeziunea grupului, ce este, cum ajută în performanță și cum prea multă coeziune poate deveni periculoasă

Soluția

Pentru a crește gradul de coeziune al grupului, organizăm workshop-uri interactive în care folosim muzica și instrumente muzicale, având ca obiectiv final creșterea nivelului și calității comunicării și acceptării reciproce și creșterea gradului de asumare a obiectivelor de grup și activităților fiecărui membru. în cadrul unui proces de învățare experiențială.

Obiectiv și mod de acțiune

Cum ne asigurăm de obținerea rezultatului urmărit – creșterea coeziunii echipei?

 1. În primul rând prin obținerea de informații privind problemele majore legate de unitatea și performanța grupului vizat. De asemenea, este important să identificăm cauza lipsei de unitate și de performanță – informație pe care ne-o furnizează clientul, dacă există. Sau putem organiza activități preliminare pentru identificarea cauzelor lipsei de unitate și performanță la nivelul echipei.
 2. Proiectarea unei intervenții prin care să creăm contexte, să conștientizăm obiectivele și rolurile și să exersăm atât direct cât și folosind metafore din zona muzicală. Este posibil să fie necesare anumite schimbări și la nivel managerial care să susțină și să încurajeze unitatea, dincolo de efortul și disponibilitatea membrilor de a fi uniți.
 3. Derularea workshop-ului având ca finalitate o conștientizare mai profundă a identității grupului, a identității si rolului său în grup precum și creșterea dorinței și disponibilității de a fi un membru implicat (cu impact în performanță și stabilitate)

Tipuri de activități 

 • Discuții privind grupul / echipa
 • Utilizarea de metafore muzicale pentru reflecții asupra identității grupului (elemente muzical precum interpretarea unor melodii live la un instrument (acordeon sau pian) și discutarea percepțiilor despre metafora referitoare la grup. Însuși faptul de a asculta împreună bucăți muzicale poate avea un impact pozitiv în creșterea coeziunii
 • Crearea unei piese muzicale sau altor forme de exprimare muzicală pentru a reprezenta identitatea grupului, cu ajutorul consultantului
 • Discuții  și reflecții privind diferențele interpersonale (personalitate, valori, percepții, alți factori) urmărind conștientizarea cauzelor diferențelor interpersonale și creșterea gradului de acceptare a celuilalt
 • Discuții și reflecții privind valorificarea diferențelor interpersonale prin raportare la obiectivele grupului precum și pentru starea de bine personală a membrilor)

Mod de organizare workshop

 • O sesiune are o durată de 3-4 ore (în funcție și de disponibilitatea participanților)
 • Workshop-ul poate avea 1 sau până la 3 sesiuni diferite, în funcție de nivelul de aprofundare dorit / necesar
 • Întâlnirile sunt doar în format offline (în interior sau exterior) – dacă se folosesc obligatoriu instrumente muzicale.
 • Dacă se optează pentru eliminarea elementului muzical – se pot organiza workshop-uri în format online
 • Număr de participanți: 6 – 12

Pentru detalii și organizarea unui workshop pe tematicile propuse, vă invităm să ne contactați aici (click). Vom discta la telefon, putem organiza un zoom call sau vom reveni cu un răspuns în cel mai scurt timp dacă ne veți da un mesaj scris.