Consimtamantul candidatilor

Imi exprim consimtamantul pentru preluarea și utilizarea datelor cu caracter personal de catre Beneficiar, Societatea Talent Reserve s.r.l., cu sediul social în Bucuresti, București, str. Rîmnicu Vîlcea nr.26, bl.15B, sc.1, et.8, ap.48, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9642/18.08.2014, cod de înregistrare fiscală 33490510, având contul nr. RO62OTPV114000880497RO01, deschis la OTP Bank – Sucursala Obor, e-mail office@talentreserve.ro, reprezentată de Administrator, RUSU OXANA, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prin angajatii si partenerii sai.

Obiectul consimțământului

Prezentul consimțământ aprobă colectarea și procesarea de către Operator a datelor cu caracter personal ale subiectului.

Datele colectate sunt următoarele:

 • date de identificare: nume si prenume
 • date de contact: numar de telefon, adresa de domiciuliu/de corespondenta, adresa de e-mail sau alte date de contact specifice social-media;
 • alte date personale pe care le colectam direct de la candidati:
  • informatii privind experienta in munca;
  • informatii privind studiile efectuate;
  • recomandari de la alti angajatori;
  • abilitati;
  • hobby-uri;
  • stare civila;
  • varsta;
  • job-uri si domenii de interes.

Scopul prelucrarii datelor cu carater personal

Operatorul prelucreaza datele personale numai in scopuri legitime, si anume, recrutarea si prezentarea catre potentiali angajatori.

Care sunt drepturile candidatilor si cum pot fi exercitate?

 • Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
 • Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, adresandu-te in scris la adresa de e-mail: office@talentreserve.ro;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opozitie – poti sa te opui prelucrarilor de date numai in situatia in care aceasta nu este facuta in baza unei obligatii legale;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Valabilitatea consimtamantului

Prezentul consimțământ este valabil pentru o durata de 6 luni din momentul exprimarii acordului.

Daca interviul se finalizeaza cu decizia de angajare imi exprim consimtamantul pentru preluarea, utilizarea si transmiterea datelor cu caracter personal de catre Operator:

 • date de identificare: nume si prenume
 • date de contact: numar de telefon, adresa de domiciuliu/de corespondenta, adresa de e-mail sau alte date de contact specifice social-media;
 • alte date personale pe care le colectam direct de la candidati:
  • informatii privind experienta in munca;
  • informatii privind studiile efectuate;
  • recomandari de la alti angajatori;
  • abilitati;
  • hobby-uri;
  • stare civila;
  • varsta;
  • job-uri si domenii de interes.

Subscribe to our Newsletter

In order to subscribe to our newsletter, please get acknowledged with our website’s Terms and Conditions..