CARTOGRAFIERE COMPETENȚE ȘI POTENȚIAL ANGAJAȚI

CARTOGRAFIERE COMPETENȚE ȘI POTENȚIAL ANGAJAȚI

Când și de ce este necesar un proiect de Cartografiere a Competențelor și Potențialului?

Atunci când compania pe care o conduci se dezvoltă rapid sau când industria în care activezi este extrem de dinamică, situația îi poate copleși pe toți cei din organizație, în special pe cei responsabili de administrarea resurselor umane. Fără un plan bine pus la punct, veți avea mereu senzația că nu reușești să facei față schimbărilor dictate de evoluția pieței și a tehnologiei.

Multe organizații se pot confrunta în existența lor cu diverse situații problematice, ce le afectează performanța de business.  Este tot mai vizibil că abundența resurselor financiare, a tehnologiilor de ultimă generație de care dispun companiile nu pot fi valorificate cu adevărat dacă nu are cine să opereze în mod adecvat cu aceste resurse.  Într-un asemenea context, de o importanță colosală este resursa umană. Multe probleme de business pot fi rezolvate și transformate în puncte forte prin asigurarea celor mai potriviți colaboratori care au atât cunoștințe, competențe necesare în prezent, cât și posibilitatea de adaptare în viitor.

O companie deține astfel o putere imensă în a-și asigura succesul dacă poate gestiona potențialul deținut de totalitatea angajaților.

Prin serviciul de Cartografiere a competențelor și potențialului angajaților ne adresăm companiilior care se confruntă cu:

  • Lipsa clarității privind talentul individual și total de care dispun prin intermediul forței de muncă (cunoștințe, competențe, potențial punctele forte și slabe ale angajaților), în mod structurat.
  • Nevoia de a măsura potențialul și competențele necunoscute / ascunse  în rândul angajaților – ce pot fi valorificate în proiecte speciale, chiar și în diferențierea față de concurenți (identificarea de avantaj competitiv prin talentul cumulat al forței de muncă)
  • Nevoia de stabilire corectă a direcțiilor de dezvoltare a competențelor și valorificarea potențialului. Necesitatea de a investi cât mai adecvat resursele în vederea dezvoltării forței de muncă

Serviciul de Cartografiere a competențelor și potențialului angajaților face parte dintr-o abordare strategică a forței de muncă. Ne putem ndi la realizarea unui inventar al acestor valori intangibile, obținând date concrete.

Planificarea strategică este un proces dinamic și flexibil prin care se identifică cantitatea și calitatea competențelor curente în organizație, în raport cu nevoile și obiectivele curente ale business-ului și le previzionează pe cele viitoare, sprijinind achiziția și dezvoltarea talentului necesar pentru succesul pe termen lung.

Care este livrabilul în urma derulării unui proces de Cartografiere a competențelor și potanțialului angajaților?

  • Raport cu date text și grafice privind prezența și nivelul competențelor necesare în business în prezent și în viitor. Evidențierea punctelor forte și slabe, a avantajului competitiv și a zonelor de risc pentru companie prin prisma structurii talentului.

                                                Extrase dintr-un asemenea raport puteți găsi printr-un click pe imaginea de mai jos. 

Principii și metode de lucru

  • Competențele soft și potențialul pot fi identificate cu ajutorul unor teste de personalitate de unde se extrag informații referitoare la competențe și potențial. Acestea pot fi completate și prin utilizarea de evaluări 360°. Toate instrumentele se pot administrează exclusiv online
  • Utilizarea de instrumente cu grad ridicat de acuratețe privind identificarea competențelor soft, precum și a factorilor cognitivi (lucrul cu cifre, informații, capacitate de deducție etc)
  • Consultantul clarifică împreună cu managementul care sunt competențele critice pentru succesul business-ului. Se definesc competențele (generale și la nivel de echipă, sau chiar joburi)
  • Se administrează testele de identificare a competențelor (online) și sau evaluările de tip 360°
  • Consultantul va centraliza și analiza datele rezultate, va crea raportul final cu date cantitative și calitative. Vor exista în paralel și rapoarte individuale pentru toți participanții.

 

 

Pentru detalii și pentru a beneficia de suport privind serviciul de Cartografiere a Competențelor și Potențialului  angajaților în compania pe care o reprezentați, vă invit să ne contactați aici (click). Vom reveni cu un răspuns în cel mai scurt timp.