CARTOGRAFIERE COMPETENȚE ȘI POTENȚIAL ANGAJAȚI

CARTOGRAFIERE COMPETENȚE ȘI POTENȚIAL ANGAJAȚI

Când și de ce este necesar un proiect de Cartografiere a Competențelor și Potențialului?

O companie care cunoaște potențialul oamenilor săi deține astfel o putere imensă în a-și asigura succesul dacă poate gestiona potențialul deținut de totalitatea angajaților.

Prin serviciul de identificare  și Cartografiere a competențelor și potențialului angajaților ne adresăm companiilior care se confruntă cu:

 • Lipsa clarității privind talentul individual și total de care dispun prin intermediul forței de muncă angajate (cunoștințe, competențe, potențial punctele forte și slabe ale angajaților), în mod structurat, clar, în format facil de accesat și înțeles.
 • Nevoia de a măsura potențialul și competențele necunoscute / nedescoperite încă  în rândul angajaților – ce pot fi valorificate în proiecte speciale, cu impact chiar și în diferențierea față de concurenți (identificarea de avantaj competitiv prin talentul cumulat al forței de muncă)
 • Nevoia de stabilire corectă a direcțiilor de dezvoltare a competențelor și valorificarea potențialului. Necesitatea de a investi cât mai adecvat și eficient resursele în vederea dezvoltării forței de muncă

Serviciul de Cartografiere a competențelor și potențialului angajaților face parte dintr-o abordare strategică a forței de muncă. Ne putem gândi în termeni de realizare a unui inventar al acestor valori intangibile, obținând date concrete.

Click pentru a vizualiza pașii și durate estimate pentru un asemena demers.

Câteva aplicații directe pentru inventarul și cartografierea competențelor:

 • Crearea unui plan de succesiune pentru rolurile cheie din organizație
 • Pregătirea angajaților pentru viitoarele proiecte de dezvoltare a afacerii
 • Dezvoltați angajaților pentru a diminua decalajele dintre competențele necesare și cele existente pentru derularea eficientă a activității,
 • Necesitatea de a deține informații utile în orice situație neprevăzută facilitând decizii valoroase privind alocarea optimă a resursei umane

————————————-

Care este livrabilul în urma derulării unui proces de Cartografiere a competențelor și potanțialului angajaților?

Aici vorbim de 2 tipuri de livrabile:

Livrabil  fix – raport cu informații valabile la o anume dată, anume aceea a colectării și prelucrării informațiilor privind potențialul și competențele angajaților. Aceste date prezintă un nivel ridicat de acuratețe, cu precizarea că în timp, odată cu dinamica internă și dezvoltarea angajaților, raportul nu mai conține date actualizate, fiind necesară reluarea evaluării și realziarea unui nou raport.

Livrabil dinamic – prin facilitarea utilizării de către companie a unui sistem informatic în care poate actualiza informația, în timp, și poate extrage datele referitoare la competențele și potanțialul din cadrul companiei în diverse formate și combinații privind mixul de competențe, în timp real.

Raport cu date grafice și text de interpretare privind prezența și nivelul competențelor necesare în business în prezent și în viitor. Evidențierea punctelor forte și slabe, a avantajului competitiv și a zonelor de risc pentru companie prin prisma structurii talentului – raportat la situația actuală și planurile de dezvoltare ulterioară a afacerii.

          Extrase dintr-un asemenea raport fix (personalizabil pentru fiecare companie în parte) puteți găsi printr-un click pe imaginea de mai jos. 

Principii și metode de lucru

 • Competențele soft și potențialul pot fi identificate cu ajutorul unor teste de personalitate de unde se extrag informații referitoare la competențe și potențial. Acestea pot fi completate și prin utilizarea de evaluări 360°. Toate instrumentele se pot administrează exclusiv online
 • Utilizarea de instrumente cu grad ridicat de acuratețe privind identificarea competențelor soft, precum și a factorilor cognitivi (lucrul cu cifre, informații, capacitate de deducție etc)
 • Consultantul clarifică împreună cu managementul care sunt competențele critice pentru succesul business-ului. Se definesc competențele (generale și la nivel de echipă, sau chiar la nivel de job)
 • Se administrează testele de identificare a competențelor (online) și / sau evaluările de tip 360°
 • Consultantul va centraliza și analiza datele rezultate, va crea raportul final cu date cantitative și calitative. Vor exista în paralel și rapoarte individuale pentru toți participanții.

Pentru a solicita un serviciu din cele oferite de noi sau pentru a facilita alegerea celui mai potrivit serviciu conform provocărilor pe care le întâmpinați, vă invităm să ne dați de veste prin intermediul unui formular simplu și prietenos. Click pe imagine pentru a deschide formularul.