Alăturarea dintre conceptele, dezvoltare organizațională și muzică  poate părea una bizară. Pentru că mintea noastră are tendința de a grupa noțiunile pe categorii pentru a le înțelege și procesa mai simplu. Astfel, dezvoltarea organizațională este înțeleasă ca aparținând ariei mai largi  a lumii business-ului, cu atribuțiile majore derulate de către departamentul de HR, în timp ce muzica este încadrată la entertainment, distracție, relaxare, socializare, eventual creativitate.

Haideți să identificăm posibile interacțiuni ale celor două, rând pe rând, pentru a înțelege, în final, modul remarcabil prin care activitățile muzicale pot contribui enorm la conștientizarea instantă a unor probleme de comunicare  / inter relaționare, precum și la antrenarea pentru rezolvarea acestora.

Iar în plan secundar aceste activități au și o importantă componentă de bunăstare emoțională (well being). Nu degeaba de ani de zile în țările cu preocupare mai profundă pentru bunăstarea și sănătatea populației, s-a conturat ca domeniu profesional și se administrează terapia prin muzică pentru recuperarea sau ameliorarea sănătății mentale și fizice a persoanelor ce suferă de diverse probleme. (Terapia prin muzică / Music Therapy reprezintă utilizarea muzicii în mediul clinic pentru obținerea unor rezultate individuale precum reducerea stresului, ameliorarea simptomelor sau chiar și cauzelor unor boli – fizice sau mentale,  îmbunătățirea stării de spirit, auto-exprimarea, recuperarea medicală).

Iată, în continuare, încă un argument pentru a avea în vedere utilizarea muzicii în dezvoltarea proceselor interpersonale. O metodă clasică pentru consolidarea echipelor rămâne organizarea de team building-uri, ce pot avea loc la sediul companiei, într-o locație din oraș sau în țară, la mare, munte spa sau, cum se mai întâmplă uneori, teambuilding într-o țară / loc exotic. Cu excepția locului exotic, unde logistica poate deveni mai problematică, în restul modelelor de team building poate fi introdus un modul de dezvoltare cu ajutorul muzicii, cu durata unei ședințe de 2.5 – 3 ore. De asemenea, această ședință poate fi organizată și separat de un team building, de exemplu în cadrul programului de lucru al angajaților, chiar la sediu, implicând costuri mai mici și un timp mai redus pentru organizare, dar cu efecte sensibile.

Ce este dezvoltarea organizațională?

Dezvoltarea organizațională este un proces critic, bazat pe știință, având ca scop sprijinirea organizațiilor pentu a-și modela capacitatea de a se schimba și a atinge succesul vizat prin dezvoltarea, perfecționarea  și consolidarea strategiilor, structurilor și proceselor de lucru.

În dezvoltarea organizațională sunt implicați jucători interni precum managementul și angajații, dar și jucători externi, precum clienții, investitorii, furnizorii, comunitățile și statul.

Un proces de dezvoltare organizațională poate presupune intervenții foarte variate, de la intervenții de schimbare strategică, la proiectare organizațională (organizational design),  la proiectare / reproiectare procese de lucru până la intervenții legate de procesele interpersonale  (human process interventions).

Intervențiile asupra factorului uman reprezintă programe ce vizează schimbarea în cadrul relațiilor interpersonale, la nivel de grup sau în dinamica organizațională. În mod normal aici este implicat în mare parte departementul de HR, dar nu fără cooperare cu managementul. La baza unei intervenții cât mai personalizate și mai aliniate cu nevoile reale de business este necesară derularea unui proces prealabil de diagnoză organizațională

La nivel de grup intervențiile pot avea în vedere o multitudine de obiective (corelate cu, aliniate și subordonate strategiei generale a afacerii) dintre care menționăm doar 2:

  • Comunicare eficiente inter-departamentală – circuitul fluent al informațiilor, corecte și la timp la nivel de companie pentru derularea eficientă a proceselor globale de lucru sau bazate pe proiecte
  • Comunicarea eficientă intra-departamentală – circuitul fluent al informațiilor, corecte și la timp la nivel de companie pentru derularea eficientă a proceselor de lucru la nivel de echipă de experți.

Pentru sprijinirea comunicării eficiente, este necesară eliminarea obstacolelor  identificate sau plauzibil de a afecta negativ. Iată câțiva factori de succes pentru o comunicare eficientă:

  • Coeziunea echipei, care are 2 componente: emoțională și orientată către sarcina de lucru. Pe de o parte, este necesar să se asigure condițiile pentru și să fie încurajată colaborarea membrilor echipelor în vederea atingerii obiectivelor de lucru. Pe de altă parte, conexiunea emoțională sentimentul de apartenență, starea de bine ce rezultă din comunicarea și conlucrarea dintre indivizi, se corelează adesea tocmai cu implicarea lor în grup pentru atingerea obiectivelor.
  • Sensibilitate / inteligență emoțională și socială – o competență care descrie o persoană  capabilă să înțeleagă dinamica grupului și cum să o gestioneze (autoocunoaștere, autogestionare emoțională și comportamentală, sensibilitate pentru ce simt ceilalți, pentru contextul lor de la job și din afara jobului, la sistemul de valori, înțelegerea tiparelor comportamentale ale celorlalți precum și cauzele acestor comportamente, recunoalterea capacității și potențialului intelectual și emoțional și cum pot fi toate acestea folosite pentru a comunica eficient, a motiva, a instrui și a sprijini pe ceilalți pentru atingerea performanței la nivel individual și de grup). Aici includem și sensibilitatea interculturală, acceptarea și integrarea persoanelor cu dizabilități.
  • Auto-organizarea / time management – capacitatea unei persoane de a gestiona eficient timpul și resursele pentru a realiza sarcini la standardele prestabilite și la timp. Dincolo de capacitatea de a comunica eficient, actul comunicării este necesar să aibă loc la momentul potrivit.  De exemplu nu mai are sens să trimiți dosarul pentru solicitarea de finanțare după o lună de la expirarea termenului de depunere a acestuia (faptul că la acest dosar a lucrat o echipă unită cu oameni sensibili emoțional și au creat un dosar excelent este anulat de factorul timp).
  • Performanța / expertiza – fiecare membru este important să aibă cunoștințele și abilitățile necesare specifice rolului ocupat în organizație și în grup, pentru a avea o contribuție valoroasă prin conținut tehnic / științific, reflectate în calitatea și funcționalitatea livrabilului.
  • Creativitatea – devine tot mai dezirabil sau chiar obligatoriu ca o persoană să aibă mereu prezența de spirit pentru a combina elemente tehnice, interpersonale, de imaginație și orientare către soluții și a le aplica în îmbunătățirea proceselor de lucru, a comunicării, a rezolvării de probleme, a identificării de resurse sau crearea de noi tehnologii.

 

Muzică și metafora muzicală aplicată în dezvoltarea proceselor interpersonale

Ce ne interesează, în cele ce urmează este să pricepem cum este posibil, ca prin apelare la muzică și la metaforele ce derivă din domeniul vast al muzicii, să intervenim pentru a îmbunătăți procese organizaționale precum comunicarea eficientă, coeziunea echipelor, sensibilitatea emoțională, auto-organizarea, îmbunătățirea performanței emoționale, a creativității, chiar a gândirii strategice și ceea ce numim people management (managementul echipelor).

Haideți pentru început să înțelegem ce este muzica. O definiție foarte simplificată, dar operațională a muzicii: Muzica este o îmbinare dintre  de sunet și liniște în mod organizat de către om.

Muzica este arta ce are în centrul preocupării combinarea sunetelor vocale sau instrumentale pentru frumusețea formei sau pentru exprimarea unor emoții, în mod normal în baza standardelor de ritm, melodie, armonie.

Dincolo de produsul cel mai evident al muzicii – o melodie, la baza domeniului muzical avem o întreagă știință, nu doar artă.

Muzica este foarte bogată în metafore, dar și exerciții și activități practice de tip învățare experiențială ce pot fi utilizate în dezvoltarea proceselor interpersonale .

În primul rând, în funcție de domeniul de activitate al unei companii, putem extrage din muzică acele elemente care au relevanță pentru angajații companiei.

Haideți să vedem în cele ce urmează, doar două posibile activități și căror scopuri de dezvoltare a relațiilor interpersonale pot să servească.

Problematică abordată

Activități muzicale

Beneficii

Coeziunea echipei

Time management

Execuția cu măiestrie a unui ritm de către toți participanții (aprox 20 min)

·       Crearea / alegerea unui ritm. Facilitatorul poate veni cu o poveste pentru ritmul ales. Explicarea și exersarea ritmului

·       Execuția ritmului corect și sincronizat de către toți participanții, fiecare la instrumentul său

·       Variațiuni: viteză, volum poliritmie.

·       Facilitatorul poate acompania ritmul la un alt instrument (voce, clape, acordeon) pentru un nivel crescut de satisfacție al participanților  – prin obținerea unui material muzical mai complex, bogat în sonoritate

Acest exercițiu implică participare, prezență,  atenție, sincronizare, coordonare fizică pentru realizarea unei sarcini comune întregului grup.

Efect secundar – stare de bine, satisfacție pentru realizarea unei sarcini noi în echipă, satisfacția pentru reușită, creșterea nivelului de conexiune emoțională între participanți

Execuția  stratului armonic (acorduri) de către participanți, pentru a acompania o melodie executată de facilitator la un instrument (voce, clape, acordeon) (20-30 min)

·       Participanții sunt împărțiți în echipe după un set de reguli, apoi fiecare echipă, la momentul indicat, execută un acord, respectând o anumită ordine, ritm și tempou

Acest exercițiu contribuie la conștientizarea rolului fiecărui membru și a fiecărei echipe de lucru în realizarea produsului finit.

Conștientizarea imediată a nesincronizării, a neatenției  și impactul în rezultatul obținut.

Efect secundar – stare de bine, satisfacție pentru realizarea unei sarcini noi în echipă, satisfacția pentru reușită, creșterea nivelului de conexiune emoțională între participanți

Exercițiile din cadrul activităților muzicale pot fi variate și de ordinul zecilor de posibile variante, în funcție de scopul urmărit și specificul grupului.

Pentru gândirea strategică putem folosi elemente din domeniul compoziției, transferând apoi noțiunile în domeniul business-ului.

Pentru problematici de people management putem folosi elemente de orchestrație și dirijare, transferând apoi  noțiunile în domeniul business-ului și leadership-ului. Le fel de bine, dar cu alte accente, putem folosi elementele de orchestrație, armonie și etnomuzicologie pentru  dezvoltarea sensibilității interpersonale și diversității culturale. De fiecare dată se lucrează aplicat și cu instrumentele din dotare prin exerciții practice.

Bineînțeles că toate acestea sunt realizate și comunicate la un nivel și cu un vocabular accesibil pentru angajații din companii, care sunt, în marea majoritate, consumatori pasivi de muzică, nu neapărat cunoscători ai unui instrument, teoriei muzicale sau având noțiuni ample de muzicologie.

 

Creșterea gradului de acceptare a muzicii ca instrument de lucru de către management și angajați

Mă aștept să întâmpin rezistență în acceptarea muzicii ca instrument de lucru atunci când vorbim de aplicarea metodei în companii unde avem profesii foarte tehnice. De exemplu –  companii de inginerie (în sensul larg). Dar haideți să ne gândim – câtă inginerie adevărată nu stă la baza obținerii unui sunet (acustic, nu digital):  de o anumită intensitate / volum, înălțime / frecvență, durată, timbru, etc

Companii de inginerie

În organizațiile în care există profesii mai tehnice precum ingineri în domeniul chimic sau în domeniul materialelor, putem folosi drept punct de plecare acustica, unde legile fizicii și chimiei au un cuvânt important de spus în ce privește crearea sunetului și calitățile ce derivă din materiale, componență chimică, dar și dimensiunile obiectului ce servește drept instrument.

Dacă pare că nu e destul, pentru cârcotași teoria muzicii oferă o imensitate de reguli, calcule și formule din care să construim exerciții pentru a aprofunda ideea de știință și matematică ce stă la baza muzicii. De exemplu pot propune să facem câteva transpoziții  de intervale, sau să desenăm 1-2 ritmuri  (nesincopate 😊 ), având în față formula de calcul, evident.

Și cu o astfel de introducere poți câștiga auditoriul de ingineri care va fi mult mai deschis apoi către interactivitate, dar și către implicare în activitatea ulterioară când fiecare participant va folosi câte un instrument (în general instrumente de percuție membranofone și idiofone) pentru a produce un material executat simultan de tot grupul.

Echipe de cercetare de piață

Dar ce soluții avem pentru a atrage în activitățile muzicale angajații din domenii precum cercetarea de piață? Aici avem de a face cu specialiști ce operează cu diferențierea și gruparea populației pe categorii, pe baza a  diverse criterii, precum și preferințele / opțiunile de consum a fiecărei categorii. Si pentru cercetătorii pieței, domeniul muzicii este foarte ofertant prin studiul diverselor culturi si subculturi de populații apelând la elemente de etnomuzicologie, dar și la analiza genurilor muzicale moderne: mainstream/ subculturi, pe zone geografice ample și culturi naționale, sau zone geografice mai restrânse  rural / urban, vest/ est, clase sociale: clasa defavorizata/clasa medie/ clasa elitistă, tendințe  etc.

Analiștii financiari

Bineînțeles că analiștii financiari se pot îndrăgosti de analiza muzicală, pentru că vorbim de… analiză (iar ca să aducem un pic de dramatism, ne vom referi la analiza muzicală ca fiind  partea întunecată a muzicologiei, preocupată de înțelegerea și interpretarea muzicii, adică a unor piese muzicale, simplu spus). Apelarea la analiza muzicală este argumentul final, numai dacă acești experți vor găsi teoria muzicii ca fiind floare la ureche. 

Nu mai are sens să continui și cu alte categorii profesionale și cum le poate fi trezit interesul pentru activități bazate pe muzică. Însă punctual, la cerere, vă pot oferi exemple, în discuții separate.

Dacă în organizația pe care o reprezentați întâmpinați anumite dificultăți privind interacțiunea deficientă, constructivă între angajați, cu urmări nefericite în indicatorii de afaceri (productivitate, profit, fluctuație, engagement, etc) vă invit să luați în calcul opțiunea intervenției cu ajutorul muzicii.

Așa cum am indicat mai sus, o modalitate de intervenție pentru a consolida echipele, cu impact în comuncare, productivitate, wellbeing și motivare este prin utlizarea muzicii, proces în care ne dorim să sprijinim cât mai mlte companii.

Prezentare serviciu intervenție organizațională prin sunet și muzică (click)

Autor: Oxana Rusu (HR Artist)